Diabetes I. a II. typu


Potřebujete pomoc při adaptaci na nové životní podmínky, ujasnit si pocity vyvolané nemocí a zvládnout nejistotu? To jsou těžké úkoly, se kterými vám psycholog umí pomoci. Práce s diabetiky I. a II. typu a jejich partnery a rodinnými příslušníky je pro mě speciálním okruhem. S tímto onemocněním mám osobní zkušenost a vím, že diagnóza může být zátěžovou situací jak pro jedince samotného, tak i pro jeho blízké.

Psychická pohoda a spokojené partnerské, rodinné vztahy při onemocnění diabetem obou typů jsou dle výzkumů spojeny s lepší kompenzací onemocnění, pravidelným monitoringem glykemie a nižšími hodnotami glykemie.