O mně


Kdo jsem

Jsem psycholožka, psychoterapeutka ve výcviku, manželka, matka, dcera, sestra, kamarádka a majitelka psa.

 

Vzdělání

Bakalářský i magisterský titul z psychologie jsem získala na Masarykově univerzitě, Fakulta sociálních studií, ukončeno 2013. V říjnu 2014 jsem zahájila doktorské studium v oboru Neurovědy. Školím se na Neurologické klinice FN Brno pod vedením prof. MUDr. Josefa Bednaříka, CSc.  Zabývám se neuropsychologickými aspekty neuropatické bolesti, se zaměřením na depresivitu a úzkostnost.

 

Výcvik

Od roku 2012 jsem frekventantkou psychoterapeutického výcviku v analytické terapii a jungovské psychoterapii, který v České republice zaštiťuje Česká společnost pro analytickou psychologii. Pravidelně superviduji u výcvikových supervizorů.

 

Odborná praxe:

2017 – (nyní přerušeno z důvodu mateřské dovolené) Ordinace klinické psychologie Mgr. Ervin Široký, PhD.

 • poskytování krizové intervence
 • psychoterapie pro pacienty ambulance

2017 – (nyní přerušeno z důvodu mateřské dovolené) Salixilas, s.r.o

 • poskytování krizové intervence
 • psychoterapie pro pacienty ambulance

2014 – psycholog v Liga vozíčkářů

 • psychologické poradenství a terapie pro klienty s tělesným hendikepem

2013 – současnost Privátní praxe zaměřená na psychologické a psychoterapeutické poradenství

 

Další odborné stáže:

leden 2016 – FN Brno, Neurologická klinika

 • týdenní stáž

 

červenec 2015 – FN Brno, Klinika dětské onkologie

 • týdenní stáž

 

červenec – září 2012 – PSYCHIATRICKÁ KLINIKA, FN BRNO, odd. 22

 • dobrovolná stáž, cca 200hodin

 

květěn 2014 – PSYCHIATRICKÁ KLINIKA, FN BRNO, odd. 21

 • stáž na dětském psychiatrickém oddělení

 

duben 2012 – PSYCHIATRICKÁ KLINIKA, FN BRNO, odd. 22

 • praxe v klinické psychologii

 

květen 2012 – SEXUOLOGICKÉ ODDĚLENÍ, FN BRNO

 • praxe v klinické psychologii

 

listopad 2012 - MANŽELSKÁ A RODINNÁ PORADNA, BUZKOVA BRNO

 • praxe rodinné poradenství

 

březen 2013 – ŠPP, ZŠ NÁMĚSTÍ 28. ŘÍJNA

 • praxe poradenství děti, mládež

 

duben 2013 – HOME CREDIT, a.s.

 • praxe personální práce

 

Kurzy

V rámci celoživotního vzdělávání, které ve svojí profesi považuji za samozřejmé, absolvuji kurzy zaměřené na terapeutické i diagnostické dovednosti. Např.

 

 • Září 2015    Víkendový seminář „Strom a snový strom“ /diagnosticko-terapeutická metoda, lektor PhDr. Ludvík Běťák/
 • 2012-2014  Akreditovaný kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví /ukončeno 2014/
 • Únor 2013  Kurz „Krizová intervence“ / Organizováno sdružením Podané ruce I. E. S., lektor PhDr. Ludvík Běťák, zakončeno zkouškou/
 • a další…