Deprese… a jedna cesta z ní.


Práce s klientem s depresí je typická odmítáním „lepší“ budoucnosti, chyběním síly k tomu cokoliv změnit, myslet „jinak“. Okolí člověka s depresí přesvědčuje, že jeho život není vůbec špatný a nemá vlastně ani právo se takto cítit. Vzdyť mnoho lidí je na tom výrazně hůř! Bohužel rady tohoto tipu jsou pro nemocného jen dalším „důkazem“ vlastní neschopnosti a bezcennosti. Probouzí v něm pocit viny.

 

Raboch a Zvolský (2001) popisují depresi jako psychickou poruchu spojenou s dlouhým trváním, vysokou chronicitou, častými relapsy, psychosociálním a tělesným narušením a vysokou suicidalitou. V chápání deprese došlo k posunu, kdy je na ni nahlíženo jako na chronickou poruchu vedoucí k takovému funkčnímu narušení a morbiditě jako somatické chronické nemoci. Podle Wellse a kol. (1989) je sociální fungování a well-being u depresivních pacientů horší než u některých chronických nemocí. Základním příznakem je smutná nálada, někdy pozorovaná pouze subjektivně, někdy zřejmá na první pohled. Bývá popisována jako zoufalá, s pocity beznaděje. Vzpomínám si na rozhovor s depresivním klientem. Ten svůj stav popisoval metaforickým přirovnáním, které dle mého názoru vystihuje výše popsané: „Jsem jako prázdná, studená schránka na popel… Cítím se jako prázdná loď plující po moři, ale neví kam.“

 

U deprese se mluví o tzv. pravidle třetin. Jedna třetina se zcela vyléčí po první epizodě, druhá třetina několikrát relabuje, třetí třetina se považuje za nevyléčitelnou. Ať už vy, nebo váš blízký, patříte do kterékoliv z těchto „třetin“, podívejte se na video jednoho úspěšného muže, který si sáhnul na psychické dno. Neberte to jako propagaci ECT léčby, berte to jako motivaci. Nebo jako výpověď někoho, kdo byl možná v podobné situaci jako vy, někoho, kdo k vám nemluví z terapeutické pozice. Dle lékařů patřil k poslední třetině. A jak to s ním dopadlo?

 

S. Nuland a jeho životní příběh.

 

Leave a Comment