Časté dotazy


 

Předepíšete mi nějaké léky?

Jako psycholog nemám oprávnění předepisovat léky, nejsem absolvent lékařské fakulty. Od toho je tu psychiatr. Pokud budete chtít a domluvíme se tak, kontakt na psychiatra vám zprostředkuji.

 

Jsou informace o setkání i o klientech důvěrné?

Ano, při práci dodržuji kodex Českomoravské psychologické společnosti, který zaručuje mlčenlivost a ochranu osobních údajů. Veškeré informace jsou důvěrné, pouze v některých případech mám dle zákona (stejně jako každý občan) oznamovací povinnost. Jsou to situace týkající se zneužívání nebo týrání dětí, ohrožení druhých osob nebo vás samotných. Jelikož nespolupracuji s žádnou pojišťovnou, informace o vaší návštěvě nikomu nepostupuji. Nepotřebuji vědět adresu, ani rodné číslo.

 

Jak se mohu objednat?

Objednejte se telefonicky nebo e-mailem. Naši komunikaci urychlí, když uvedete alespoň tři termíny, které vám budou vyhovovat. Nejrychlejší je objednat se na telefonním čísle. Pokud hovor zrovna nepřijímám, zřejmě probíhá konzultace s jiným klientem, ale jakmile to bude možné, ozvu se Vám zpět.  Objednací lhůta je většinou od 2 do 5 dnů. Volejte na 723 488 293.

 

Je umístění Vaší pracovny důvěrné?

Výhodou je umístění ve větším zdravotnickém zařízení – Poliklinika Horníkova, což poskytuje anonymitu, nikdo nebude tušit, kam vlastně jdete. Pracovna se nachází v 1. patře, naproti chirurgie, s kterou sdílí čekárnu. Jelikož jste objednaní na přesný termín, nehrozí dlouhé čekání v čekárně, dodržuji přesnost.

 

Jak sezení vypadá?

Protože je každé setkání jedinečné, nedá se jednoznačně odpovědět. Ztotožňuji se s názorem C. G. Junga, že terapie má být šitá na míru každému klientovi, nelze tedy určit obecný model. Nicméně za základní považuji navození bezpečné a otevřené atmosféry, nedirektivní přístup. Setkání je společná práce terapeuta a klienta, vzájemně dochází k vylaďování se na sebe. Při terapii se můžeme zabývat snovým materiálem, představami, můžeme využít kreslení nebo dalších předmětů či technik, které nám mohou pomoci.

První setkání je seznamovací, stanovíme si cíl našich sezení, představím Vám způsob práce, domluvíme se na časových možnostech. U individuální terapie probíhá obvykle setkání 1x týdně, ale i to se může lišit u různých klientů.